26-Mar-2015
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Publicació de les llistes desol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març de 2015.

Sorteig públicper determinar l'ordenació de sol·licituds: 7 d'abril de 2015 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.

Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d'abril de 2015.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d'abril de 2015.

Publicació de l'oferta final: 5 de maig de 2015.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 12 de maig de 2015

Matrícula

  • Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.
  • Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.
  • Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
s
Ramon Llull, 5 - Tel. 93.757.93.06 - 08302 MATARÓ